Ábending til útgerða sem selja afla í svokölluðum „beinum viðskiptum á markað“ Print

Talsvert hefur borið á því að undanförnu að útgerðir selja afla til óskyldra aðila í svokallaðri „beinni sölu á markað". Þegar Verðlagsstofa hefur leitað eftir skýringu á þessu fyrirkomulagi hefur svarið oft og tíðum verið að útgerðir séu að tryggja sér greiðslu fyrir aflann. Verðlagsstofa vill benda útgerðum á að ekki er heimilt að draga frá uppboðskostnað af afla sem ráðstafað er með slíkum hætti, enda ekki um uppboð að ræða.

Tilkynningar

Afgreiðslutími mánudaga-fimmtudaga

kl. 9:00 - 15:00

Föstudaga kl. 9:00 - 14:00

Millifærslur óheimilar án fiskverðssamninga

Að gefnu tilefni skal bent á að skv. 4. gr. laga nr. 13/1998 um Verðlagsstofu skipaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna, er útgerð skylt að senda Verðlagsstofu án tafar alla samninga um fiskverð sem gerðir eru milli útgerðar og áhafnar eins og kjarasamningar segja til um að skuli gera.

Í 6. gr. sömu laga er tekið fram að Verðlagsstofa skuli að beiðni Fiskistofu og í tilefni af framsali aflamarks skv. 15. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, staðfesta að fyrir liggi samningur á milli útgerðar og áhafnar um fiskverð til uppgjörs.

Flutningur aflamarks á skip er því ekki heimill nema fyrir liggi hjá Verðlagsstofu fiskverðssamningur á milli áhafnar og útgerðar eða yfirlýsing um að ekki sé greiddur aflahlutur til annarra sjómanna en eiganda/eigenda (einn á báti). Eyðublöð þess efnis má finna hér efst á síðunni, undir liðnum Eyðublöð.

 _______________________________________ 

Til sjómanna og útvegsmanna v/ byggðakvóta

Til þess að útgerð geti flutt aflamark á skip verður að liggja fyrir fiskverðssamningur á milli útgerðar og áhafnar, um ráðstöfun afla, sem samþykktur hefur verið af Verðlagsstofu. Verð á þorski, ýsu, karfa og ufsa í beinum viðskiptum á milli skyldra eða óskyldra aðila skal aldrei vera lægra en viðmiðunarverð á þessum tegundum er hverju sinni.

Nokkuð hefur borið á því að útgerðir sem hafa fengið byggðakvóta og landa afla í heimabyggð telja sig geta samið við sjómenn um verð sem er talsvert undir viðmiðunarverði. 

Skv. 7. gr. reglugerðar nr. 605/2015, um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2015/2016, er slíkt ekki leyfilegt.

Af þessu tilefni vill Verðlagsstofa benda útgerðum og sjómönnum á að Verðlagsstofa getur ekki samþykkt slíka fiskverðssamninga á milli útgerða og áhafna. Það er með öðrum orðum óheimilt að gera slíka samninga.

____________________________________

Afgreiðslutími:

mánudaga-fimmtudaga kl. 9:00 - 15:00
föstudaga kl. 9:00 - 14:00

 

Go up