Nýtt viðmiðunarverð 1. nóvember 2012 | Print |

Á fundi hagsmunasamtaka sjómanna (SSí, FFSÍ, VM) og útvegsmanna (LÍÚ, LS), sem haldinn var 01. nóvember 2012 var ákveðið að lækka viðmiðunarverð á slægðum og óslægðum þorski um 4%, hækka viðmiðunarverð á slægðri og óslægðri ýsu um 5%, hækka viðmiðunarverð á karfa um 3% og jafnframt var ákveðið að hækka viðmiðunarverð á slægðum og óslægðum ufsa um 5%, þetta á við afla sem ráðstafað er til eigin vinnslu eða seldur til skyldra aðila. Breytingin tekur gildi 01. nóvember 2012.

Breyting þessi er gerð með tilvísun í 1. gr. l. nr. 13/1998.

Allar verðtöflur í Excel.

Nýtt viðmiðunarverð 1. október á karfa og ufsa | Print |

Á fundi hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FFSÍ, VM) og útvegsmanna (LÍÚ, LS) þann 01. október 2012 var ákveðið að lækka viðmiðunarverð á slægðum og óslægðum ufsa um 4%, jafnframt var ákveðið að hækka viðmiðunarverð á karfa um 4%, þetta á við afla sem ráðstafað er til eigin vinnslu eða seldur til skyldra aðila. Breytingin tekur gildi frá og með 01. október 2012.

Breyting þessi er gerð með tilvísun í 1. gr. laga nr. 13/1998.

Allar verðtöflur í Excel.

Að gefnu tilefni – um hlutverk Verðlagsstofu skiptaverðs | Print |

Að gefnu tilefni vill Verðlagsstofa skiptaverðs ítreka og undirstrika að stofan ákveður ekki fiskverð. Skýrt er kveðið á um hlutverk stofunnar í 1. mgr. 1. gr. laga nr. 13/1998 um Verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna með síðari breytingum en þar segir:

„Hlutverk Verðlagsstofu skiptaverðs er að fylgjast með fiskverði og uppgjöri á aflahlut sjómanna og stuðla að réttu og eðlilegu uppgjöri á aflahlut sjómanna eins og nánar er kveðið á um í lögum þessum.“

Í 2. mgr. 1. gr. laganna segir jafnframt:

„Hafi samtök útvegsmanna og sjómanna gert með sér samkomulag um tiltekin markmið um viðmið varðandi verðlagningu á fiski við uppgjör á aflahlut sjómanna á gildistíma kjarasamnings eða ákvarðanir um slíkt hafa verið teknar með öðrum skuldbindandi hætti skulu Verðlagsstofa skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna, sbr. II. kafla, stuðla að því með störfum sínum og úrskurðum að þau markmið nái fram að ganga.

Samtök útvegsmanna og sjómanna, (LÍÚ og LS) og (FFSÍ, SSÍ og VM), koma að jafnaði saman í byrjun mánaðar og taka ákvörðun um viðmiðunarverð (lágmarksverð) á þorski, ýsu, ufsa og karfa. Verðlagsstofa vinnur úr opinberum gögnum við fyrirliggjandi verðlíkan (spálíkan) sem samtökin nota við verðákvörðun sína hverju sinni. Verðlagsstofa skiptaverðs kemur ekki að verðákvörðunum hjá samtökunum og hefur aldrei gert, hins vegar er stofan birtingaraðili viðmiðunarverðs.

Nýtt viðmiðunarverð á ufsa 1. sept 2012 | Print |

Á fundi hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FFSÍ, VM) og útvegsmanna (LÍÚ, LS) þann 30. ágúst 2012 var ákveðið að lækka viðmiðunarverð á slægðum og óslægðum ufsa um 5%, þetta á við afla sem ráðstafað er til eigin vinnslu eða seldur til skyldra aðila. Breytingin tekur gildi frá og með 1. september 2012.

Breyting þessi er gerð með tilvísun í 1. gr. laga nr. 13/1998.

Allar verðtöflur í Excel.
Nýtt viðmiðunarverð 1. júní 2012 | Print |

Á fundi hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FFSÍ, VM) og útvegsmanna (LÍÚ, LS) þann 01. júní 2012 var ákveðið að hækka viðmiðunarverð á slægðum og óslægðum ufsa um 5%, þetta á við afla sem ráðstafað er til eigin vinnslu eða seldur til skyldra aðila. Breytingin tekur gildi frá og með 1. júní 2012.

Breyting þessi er gerð með tilvísun í 1. gr. laga nr. 13/1998.

Allar verðtöflur í Excel.

Go up