Nýtt viðmiðunarverð 1. júní 2012 | Print |

Á fundi hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FFSÍ, VM) og útvegsmanna (LÍÚ, LS) þann 01. júní 2012 var ákveðið að hækka viðmiðunarverð á slægðum og óslægðum ufsa um 5%, þetta á við afla sem ráðstafað er til eigin vinnslu eða seldur til skyldra aðila. Breytingin tekur gildi frá og með 1. júní 2012.

Breyting þessi er gerð með tilvísun í 1. gr. laga nr. 13/1998.

Allar verðtöflur í Excel.

Fiskverðssamningar | Print |

Fram kemur í 4. gr. laga nr. 13/1998 um Verðlagsstofu og úrskurðarnefnd að útgerð skips sé skylt að senda stofunni án tafar alla samninga um fiskverð sem gerðir eru á milli útgerðar og áhafnar.

Beiðni um nýjan fiskverðssamning

Talsvert hefur borið á því að útgerðir sendi til stofunnar fiskverðssamninga sem gerðir eru á milli útgerðar og áhafnar þar sem kveðið er á um að verðfella megi þorsk, ýsu, ufsa og karfa um allt að 25% uppfylli fiskurinn ekki gæðaviðmið fyrirtækisins.Verðlagsstofa lítur svo á að það verð sem hagsmunasamtök sjómanna og útvegsmanna koma sér saman um og kallað hefur verið viðmiðunarverð, sé í eðli sínu lágmarksverð og þ.a.l. ekki leyfilegt að lækka uppgjörsverðið frá því verði.

Í ljósi ofangreinds er stofan þessa dagana að kalla eftir nýjum fiskverðssamningum frá þeim útgerðum sem gert hafa með sér slíka samninga.

Verðlagsstofa bendir á að samningur milli útgerðar og áhafnar um fiskverð skal liggja fyrir hjá stofunni. Fiskverðssamningur skal taka til allra þeirra fisktegunda sem veiddar eru á hverjum tíma og ráðstafað er í svokallaðri beinni sölu, einnig skal tekið fram ef afli er seldur á markaði. Í tilefni af framsali aflamarks skv. 15. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, skal Verðlagsstofa staðfesta við Fiskistofu að fyrir liggi samningur útgerðar og áhafnar um fiskverð til viðmiðunar hlutaskiptum sem fullnægja kröfum laga, sbr. 6. gr. a laga nr. 13/1998.

Nýtt viðmiðunarverð 5. janúar 2012 | Print |

Á fundi hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FFSÍ, VM) og útvegsmanna (LÍÚ, LS) þann 5. janúar 2012 var ákveðið að lækka viðmiðunarverð á slægðum og óslægðum þorski um 3%, hækka viðmiðunarverð á slægðri og óslægðri ýsu um 3% og jafnframt var viðmiðunarverð á karfa hækkað um 5% þetta á við afla sem ráðstafað er til eigin vinnslu eða seldur til skyldra aðila. Breytingin tekur gildi frá og með 5. janúar 2012.

Breyting þessi er gerð með tilvísun í 1. gr. laga nr. 13/1998.

Allar verðtöflur í Excel.

Nýtt viðmiðunarverð 1. mars 2012 | Print |

Á fundi hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FFSÍ, VM) og útvegsmanna (LÍÚ, LS) þann 29. febrúar 2012 var ákveðið að lækka viðmiðunarverð á slægðum og óslægðum þorski um 7%, lækka viðmiðunarverð á slægðri og óslægðri ýsu um 5% og jafnframt var gert nýtt samkomulag um viðmiðunarverð á slægðum og óslægðum ufsa, þetta á við afla sem ráðstafað er til eigin vinnslu eða seldur til skyldra aðila. Breytingin tekur gildi frá og með 1. mars 2012.

Breyting þessi er gerð með tilvísun í 1. gr. laga nr. 13/1998.

Allar verðtöflur í Excel.

Nýtt viðmiðunarverð 1. nóv. 2011 | Print |

Á fundi hagsmunasamtaka sjómanna (SSí, FFSÍ, VM) og útvegsmanna (LÍÚ, LS), þann 31. október 2011 var ákveðið að hækka viðmiðunarverð á slægðum og óslægðum ufsa sem ráðstafað er til eigin vinnslu eða seldur til skyldra aðila um 10%. Jafnframt var ákveðið að lækka viðmiðunarverð á karfa sem ráðstafað er til eigin vinnslu eða seldur til skyldra aðila um 5%. Breytingin tekur gildi 1. nóvember 2011.

Breyting þessi er gerð með tilvísun í 1. gr. laga nr. 13/1998

 

Allar verðtöflur í Excel.

Go up